Členové

Lucie Tichotová (*1987)

Na příčnou flétnu začala hrát ve svých sedmi letech na ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, později pokračovala na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. V roce 2003 byla přijata ke studiu na Konzervatoř v Českých Budějovicích, kde studovala nejprve ve třídě Mgr. Petra Riese a později ve třídě MgA. Jakuba Riese. V roce 2009 přestoupila na Konzervatoř v Plzni, kde téhož roku absolvovala u Věry Raškové. v letech 2008 – 2013 studovala flétnu na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením prof. Jana Ostrého. K jejím největším soutěžním úspěchům patří tři první místa v soutěži Konzervatoře Plzeň, 1. místo v národním kole a 6. místo v mezinárodním kole soutěže mladých talentů Concertino Praga 2004, 1. místo a cena prof. Františka Malotína na Novohradské flétně 2007. V roce 2009 absolvovala roční zahraniční stáž u prof. Hansgeorga Schmeisera na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Byla členkou Plzeňské filharmonie, ve které v současné době působí formou hostování. Další orchestrální praxi získala v orchestrech jako Talichův komorní orchestr, Česká komorní filharmonie, Janáčkova filharmonie Ostrava a Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, ve kterém pravidelně hostuje dodnes. Od sezóny 2016/2017 je sóloflétnistkou v představení Papageno v kouzelném lese Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Kromě orchestrální hry se věnuje též sólové a komorní hře. Vyučuje na ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni a ZUŠ Kralovice.


Veronika Faglicová (*1991)

Pochází z vesnice pod názvem Zázrivá na severu Slovenska. Zde se ve věku 6 let začala věnovat hře na zobcovou flétnu, později nastoupila na ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolném Kubíně, kde roku 2007 ukončila absolutórium ve hře na altovou flétnu. Ve stejném roce začala hrát na hoboj a po měsíci úspešně udělala přijímací zkoušky na Konzervatorium J. L. Bellu v Banské Bystrici. Ve třídě Mgr. Tibora Vajdy absolvovala studium v roce 2013. Už v průběhu studia účinkovala v orchestru Státní opery v Banské Bystrici. v roku 2013 nastoupila do třídy doc. Jurije Likina na JAMU v Brně, kde ukončila bakalářské studium v roce 2016. Absolvovala vícero mistrovských kurzů, třeba u Francoise Leleuxa, Denise Bystrova, Maria Frezzata a jiných. Od srpna 2016 působí jako 1. hobojistka Západočeského symfonického orchestru v Mariánských lázních.


Petr Michalec (*1982)

Narodil se 9. února 1982. Hru na klarinet započal až v svých 12 letech, a hned po základní škole zahájil studium na Teplické konzervatoři pod vedením Vladimíra Zíky. Poslední dva roky konzervatoře ukončil na Pražské konzervatoři. Již v roce 2001 se stal členem orchestru divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde zůstal sedm let. V roce 2007 začal vyučovat na ZUŠ Klecany, okres Praha- východ, kde se účastnil mnoha kurzů. Zde se právě seznámil s M. Řeřichou, který vyučuje na vysoké škole ve švýcarském Luganu, kam odešel studovat po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek v roce 2011. Během studií se účastnil několika soutěží. V roce 1998 to byla soutěž Concertino Praga, kde získal 2. cenu v národní kole, v roce 2000 na celostátní přehlídce konzervatoří 3. cenu a v roce 2001 na Duškové soutěži komorních souborů 1.cenu. Od roku 2014 vyučuje na Základní umělecké škole Petřiny, Praha 6 a věnuje se koncertní činnosti. Se svou skupinou Kvartinety postoupil do finále přehlídky alternativních kapel v rámci festivalu Alternativa. Jako sólista vystupoval se Severočeskou filharmonií Teplice a Západočeským orchetrem Mariánské lázně.


Michal Mikulenka (*1988)

Narodil se v Mariánských Lázních. K hudbě ho vedl otec už od jeho pěti let, kdy začal s hrou na klavír. Lesní roh pro sebe objevil až ve svých 13 letech díky své učitelce Miluše Niklové ve hře na klavír v ZUŠ Teplá. V roce 2018 absolvoval Konzervatoř Plzeň v oboru hra na lesní roh ve třídě MgA. Jindřícha Koláře. Během studia se zúčastnil několika interpretačních soutěží: Soutěžní přehlídka konzervatoří v Ostravě (2. cena), Žestě Brno, Mezinárodní interpretační soutěž v Brně a mistrovských kurzů v Telči (Česko-francouzská akademie pod vedením Andreé Cazaleta) nebo na Hornclass v Praze (Peter Damm, Hermann Baumann a další). V roce 2007 začal působit jako zástupce vedoucího oddělení skupiny lesních rohů v Karlovarském symfonickém orchestru Karlovy Vary. V témže roce nastoupil do orchestru muzikálu a operety J. K. Tyla v Plzni. V roce 2014 přijal angažmá do orchestru opery a baletu J. K. Tyla v Plzni. V současné době působí jako sólohornista v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně. V letech 2012–2014 byl pedagogem hry na trubku v ZUŠ Nýrsko a od roku 2018 vyučuje hru na trubku a zobcovou flétnu v ZUŠ Teplá.


Alena Procházková (*1990)

Začala s hudbou v šesti letech na ZUŠ Bzenec. v 15 letech úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do fagotové třídy Mgr. Evalda Bartuska, emeritního sólofagotisty Janáčkovy filharmonie Ostrava. Konzervatoř absolvovala v roce 2011 se Symfonickým orchestrem Frýdek- Místek. Po studiích na konzervatoři nastoupila na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde studovala u a sólofagotisty České filharmonie MgA. Jaroslava Kubity a doc. Mgr. Romana Novozámského. v akademickém roce 2012/2013 absolvovala studijní stáž Erasmus na Musikhochschule v německém Trossingenu ve třídě prof. Akia Koyamy. Po absolvování bakalářského studia na JAMU pokračovala v magisterském studiu na MH Trossingen u prof. Akia Koyamy, které úspěšně ukončila absolventským koncertem v červenci 2016. Od srpna 2016 působí jako fagotistka v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské lázně. Na konzervatoři byla členkou Dechového kvinteta JKO se kterým v roce 2009 získala první cenu v soutěži Karel Dittters z Dittersdorfu a hudební klasicimus, na téže soutěži získala 2. místo s Javorovým kvartetem v roce 2010. v letech 2007-2012 působila jako stálá výpomoc v Operetním orchestru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Spolupracovala také se Slezským divadlem Opava, Operním ochestrem NDM Ostrava, Symfonickým orchestrem Frýdek-Místek, Karlovarským symfonickým orchestrem, Plzeňskou filharmonii aj. Účastnila se mnoha fagotových kurzů u předních českých fagotistů, kde zdokonalovala své znalosti v oblasti fagotové hry. Momentálně také hraje fagotistku v činohře Don Juan, kterou uvádí Divadlo J.K. Tyla v Plzni.