Dechové kvinteto Sorgenti vzniklo na jaře 2018. Sorgenti vystupuje nejenom v rámci samostaných koncertů, ale je také pravidelným hostem i na významných kulturních akcích.

V červnu 2019 se Sorgenti představilo v Paliči na festivalu Živé hranice – Lebendes Grenzland, v září téhož roku se soubor podílel svým koncertem v Plzni na otevření nové náplavky – Náplavka na Radbuze se otevírá.

V pátek 22. listopadu, se můžete těšit na koncert Sorgenti Quintett v rámci komorního cyklu abonentní řady ABO K2 Západočeského symfonického koncertu Mariánské Lázně, kde se souborem jako host zahraje vynikající klavírista Aleš Vítek.

Všichni členové Sorgenti jsou profesionální hudebníci, hráči předních orchestrů Karlovarského a Plzeňského kraje, působí také jako učitelé ZUŠ.Jedná se o klasické dechové kvinteto ve složení flétna, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot.


Název „Sorgenti“ pochází z italštiny a v překladu znamená „prameny“. Byl zvolen kvůli působení členů souboru v lázeňských městech, proslulých svými léčivými prameny.

Repertoár souboru se skládá nejen z vrcholných skladeb psaných pro toto obsazení (W.A. Mozart, A. Rejcha, D. Milhaud, J. Ibert, aj.), ale uvádí také známé skladby z oblasti vážné hudby i jiných žánrů, aranžované pro toto těleso.

Účinkující:

Lucie Tichotová – flétna
Veronika Faglicová – hoboj
Peter Michalec – klarinet
Michal Mikulenka – lesní roh
Alena Procházková– fagot